BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Om Sisa

Om Sisa

Da Sisa ble etablert 18 oktober for 10 år siden var ideen å bygge en sosial møteplass i Altasamfunnet hvor mennesker med ulike bakgrunn kunne møtes og bli kjent med hverandre. Behovet for et uformelt møtested var viktig og det viste seg at mange lokale lag og foreninger manglet lokaler til sine aktiviteter.

Foreningshuset Sisa

Det var dette som var starten. Den internasjonale kvinnegruppa ved Flyktningetjenesten og Mental helse sitt dagtilbud «Gnisten» var de første som flyttet inn og ganske snart var vi 21 foreninger som brukte Sisa.

Alta Røde Kors, Sanitetskvinnene, Alta hørselsforening, Alta brystkreftforening, Amnesty, Sos Rasisme, Natur og ungdom, ADHD Alta, Ungdommens Røde Kors, var noen av de som flyttet inn. Sisa fortsatte arbeidet  med å etablere flere foreninger blant innvandrere og flyktninger i Alta.

 Thailandsk forening, Filippinsk forening, Afghansk komité, Palestinsk ressursmiljø, Russisk forening, Eritreisk ressursmiljø, Polsk forening, Bhutansk forening, var de foreningene som Sisa var med å bygge opp.

 Foreninger på Sisa

Sisa ble et servicekontor som hjalp til med praktiske oppgaver og til å koordinere aktiviteter for foreningene.

Det ble arrangert felles markeringer, de dro på turer og deltok på sosiale tilstelninger. På den måten ble det til at foreningene støttet hverandres arbeid blant annet ved at de hjalp hverandre på arrangementer og deltok på arrangementene til hverandre.

 Åpent Sisa

Ordet Sisa betyr inn på samisk som vi bruker i betydningen velkommen inn til oss eller hvordan vi har det inni oss. Sisa er et lavterskeltilbud der alle er velkommen.

Vi kalte dette Åpent Sisa som betyr at vi har et åpent dagtilbud hvor alle som ønsker kommer innom for en kopp kaffe og sosial hygge. Vi lagde et kreativt bord der vi lager ulike kreasjoner. Barnehager, skoleklasser, eldresentre, dag-og arbeidssentre, omsorgsboliger, flere psykiatriske institusjoner, arbeidsledige henvist fra Nav, deltakere i Aksis sine program, andre frivillige og Altas befolkning kommer innom. I tillegg har vi besøk av politikere og organisasjoner fra andre kommuner som er interessert i Sisa sitt arbeid.

 

Prosjekthuset Sisa

Extra Stiftelsen bidro med driftsmidler de 2 første årene.

 Prosjekthuset Sisa ble etablert for å skape et aktivt miljø med mange ulike aktiviteter. Det ble laget mange ulike prosjekter som ble finansiert av Alta kommune, Finnmark fylke, Barne-, ungdoms- og familie direktoratet, Inkluderings-og mangfolds direktoratet , Utlendingsdirektoratet, Arbeids-og velferdsdirektoratet, Barents sekretariatet, som ble de viktigste støttespillerne.

 På det meste ble det gjennomført 15 prosjekter hvert år som var knyttet opp mot mange ulike aktiviteter i hvert prosjekt. Sisa ble derfor raskt kjent for å være et aktivt sted.  Alt fra turer i nærområdene, mobbekampanjer i skolene, dramagruppe, leksehjelp, strikkekaféer, solidaritetsarrangementer, kulturkaféer med presentasjon av ulike land, seminarer med fokus på sosial og økonomisk integrasjon, kulturstander på Alta sentrum, besøke nabobyer, bidra på nasjonale konferanser, lage kokebok for fattige, utvikle fiskemat konsept, utvikle egne festivaler som Bossekop barnefestival og Høstmarked, ulike kunststunt på Sisa og i nærområdet.

Sisa Huset

I den senere tid har det skjedd et taktskifte på Sisa.

Sisa fokuserer mindre på organisasjonene i dag. Det betyr at mange organisasjoner har flyttet ut og noen har avsluttet sitt arbeid.

Den senere tids fokus har vært på innvandring og entreprenørskap. Sisa har fått en del prosjektmidler som stimulerer til arbeidspraksis og bedriftsetableringer.

I fjor var det 18 personer i arbeidspraksis hvor 4 av disse etablerte egne foretak. Kultursenteret Sisa har derfor endret seg til å bli Sisa Huset et sted der folk kan møtes og bli kjent. Men nå har det også blitt et sted hvor du kan kartlegge egen kompetanse, prøve ut dine ferdigheter og selv etablere noe som du selv tror på.

 Sisa gir tilbud om mikro lån til etableringer, veiledning og tilbud om markedsføring av din bedrift.

 

Faglig tilnærming og menneskesyn

Sisa tror på det positive i menneskene. Vi mener at alle har iboende ressurser og at en først må finne dem og ta dem i bruk. Salutognese er vår faglige tilnærming. Sisa tror på effekten av de sosiale møtene mellom folk, at folk kan lære av hverandre. Samtidig blir det viktig å vise hva en kan og at en er en del av et hele. Sisa bruker mye tid på å synligjøre seg i lokalsamfunnet. Vi deltar på ulike arrangementer, tar oppdrag for næringslivet, besøker skoler og institusjoner og skaper selv kulturarenaer for å gi noe positivt tilbake til lokalsamfunnet.

 Ressurser

 Starten til Sisa bestod av en daglig leder og engasjerte frivillige. Etter en tid ble det to stillinger som igangsatte og koordinerte aktiviteter på Sisa. I dag er vi 3,5 stillinger. Alle ansatte er ansatt på bakgrunn av deres praktiske ferdigheter og deres personlige egenskaper.

Sisa har etter hvert fått et lokalt og nasjonalt nettverk med ressurser som på ulik vis er med å bidra til Sisa sitt arbeid.

 Alta kommune kjøper en del av tjenestene på integreringsfeltet samtidig som de gir tilskudd til husleie. Resterende drift og aktiviteter er finansiert gjennom prosjektmidler.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page