BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Jobb eller aktivitet som motivasjon

Dere er veldig hyggelige

Om å skape noe eget kan handle om mulighetene til å tjene egne penger, om å skape egen arbeidsplass. Samtidig som det også kan handle om verdien av å bli sett og være til nytte for andre mennesker i lokalmiljøet.

Som det kommer fram av artikkelen til Altaposten om å skape arbeidsplasser for den flerkulturelle befolkninga så handler det dypest sett om flere ting.

Utgangspunktet er at Alta kommune har gjennom mange år hatt stor suksess med Klekkeriet som er en kulturnæringshage med stor suksess!!!!
Gjennom mange år har ulike kulturnæringsbedrifter fått tilgang på lokaler, nettverk og kompetanse slik at de selv klarer å skape sin egen kulturnæringsarbeidsplass.

Sisa ønsker å bruke mye av den samme tenkninga og modell som ligger i Klekkeriet.
Den største forskjellen er at Sisa vil konsentrere seg om innvandrerne. Det er her vi har vår kompetanse og erfaringer.

Vi ønsker også å gruppere den flerkulturelle befolkninga inn i to hovedgrupper.
De som har opphold og som vil etablere seg i Alta (flyktninger, lovemigrants og arbeidsinnvandrer) og de som ikke har opphold men må reise tilbake til hjemland (asylsøkere med avslag på asylsøknaden).

De innvandrerne som har opphold og som velger å bli vil i stor grad følge modellen til Klekkeriet. De vil kunne bruke Sisa som en opplæringsarena hvor de både blir kjent med norsk språk, lokale forhold, bygge næringsnettverk og ikke minst teste ut forretningsideen.

Den andre gruppa som er asylsøkere og som har fått beskjed om å reise hjem handler tilbudet vårt mer om å motivere og kvalifisere for retur til hjemland. Disse personene har ikke lov til tjene lønn, så her er det mer snakk om en egen aktivitet for å opprettholde motet oppe og samtidig lære seg å se nye muligheter for seg selv i hjemlandet når de returnerer.

Sisa har tilbud til alle brukergruppene. De som ikke har lov å tjene egne penger investerer det de tjener på utstyr de kan ha nytte av når de vender tilbake. De vil også gjennomgå ulike kurser slik at de vil kunne være mer berett når de kommer hjem.

Pengene som tjenes blir brukt til utstyr, kursing samt investering i nye aktiviteter på Sisa.
Arbeidet bærer derfor preg av dugnad men handler dypest sett om en form for reetablering i hjemlandet når de har fått avklart med norske myndigheter at de må vende tilbake.
Det er mye lettere å vende hjem når en har noe å komme til eks i form av å etablere egen virksomhet i hjemlandet.