BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Sisa Kulturuke i perioden 14-18 oktober

Kjære Sisa venner!!!!

Vedlagt følger program for Sisa Kulturuke i perioden 14-18 oktober….

En fin anledning å blir kjent med Sisa er å bli med på noen av aktivitetene.

Alt er gratis… velkommen skal dere være…

 

kjæringhjelp (Invitasjon til infomøte)

 

Invitasjon til informasjonsmøte om prosjektet kjæringhjelp

Norsk Folkehjelp inviterer til informasjonsmøte om prosjekt Kjærringhjelp, mandag 8. oktober.

Vi skal ha samme informasjonsmøte 2 ganger slik at flere får muligheten å delta.
 
Vi ønsker å etablere et nettverk bestående av godt integrerte kvinner som kan være en ressurs for 
nyinnvandrede kvinner i Alta. Kjærringhjelp er et prosjekt som har til formål å fremme integrering, livskvalitet og mestringsfølelse til utenlandske kvinner i Norge. “Hjelp til selvhjelp” er hovedfokus i dette prosjektet. 
 
Agenda
-Velkommen
-Bli kjent
-Hva er prosjekt Kjærringhjelp?
-Hvordan bli en Kjærringhjelper?
-Samarbeid med forskjellige organisasjoner/nettverk
-Avslutning
 
Dato:Mandag 8.oktober 2012
Tid:kl. 11.00-12.00 og
             kl. 16.30-17.30 
Sted:Løkkeveien 6, Alta
Svarfrist: Fredag 4.oktober
 
Vil du være med? 
Ta gjerne med deg andre som også kan være interessert i prosjektet. 
 
Ønsker tilbakemelding innen fredag 4.oktober om du kommer.